E-ticaret Sitelerindeki Aktiviteye Göre 5 Segmentasyon Önerisi

Pazarlama sürecinde, geniş tüketici-müşteri kitlesinin içinde yer alan değişik talepleri değerlendirerek, bu farklılaşan taleplere, markanın farklı cevaplar vererek ihtiyaçları karşılaması amacıyla, ilgili büyük hedef kitleyi belli özelliklere göre ayrıştırmasına segmentasyon denir. Pazarlama dünyasında, müşteri-tüketicilerin cinsiyet, yaş, gelir durumları, meslekleri, eğitim durumları, davranış şekilleri, yaşam tarzları gibi pek çok farklı unsur, segmentasyona konu olabilir. Segmentasyon ile bölümlere ayrılana tüketici kitlelerinin markadan beklentileri, markanın onlara ayrı ayrı vaatleri ile bir araya getirilir. Değer önerisi burada en önemli unsurlardan biri. Böylece genel bir ihtiyaç karşılama ile mutsuz bırakılan bazı hedef kitle bölümleri de pazarlama sürecinin içinde tutulur.

Pazarlama dünyasında binlerce segment yaratılıyor. E-ticaret sitelerinde de yapılan sayısız segmentasyon çeşidi var. E-ticaret sitesi içindeki aktiviteye göre en çok yapılan segmentasyon çeşitleri ise şu şekilde:

1) Reklam Kampanyası

E-ticaret siteleri sayısız reklam kampanyası yapıyor ve her kampanyada farklı bir dil, farklı bir hedef güdülüyor. Bazılarında daha üst gelir grubu hedeflenirken, bazılarında daha düşük gelir grubu hedefleniyor. Yapılan kampanyadan elde edilen müşterilere göre segmentasyon yapabilirsiniz.

2) Arama Sözcüklerine Göre

E-ticaret sitelerinin en önemli trafik ve satış kaynaklarından biri de arama motorlarıdır. İnsanlar pek çok kelimeyi aratarak e-ticaret sitenize gelebilir ve her kelimenin yarattığı farklı müşteri tipi ve geri dönüş oranları olabilir. Arama sözcükleri kaynağına göre segmentasyon yapmanız da mümkün.

3) Geldikleri Sitelere Göre

E-ticaret sitelerine gelen ziyaretçilerin önemli bölümü de başka sitelerden tavsiye sonucu gelen trafiktir. Geldiği kaynak siteye göre segmentasyon yapıp, müşterilerinizi gruplandırabilirsiniz.

4) Ziyaretlerine Göre

İnternette dolaşan müşterilerin bazıları e-ticaret sitesine ilk defa gelirken, bazıları ise o e-ticaret sitesine belirli dönemde birden fazla kez gelmiş olabiliyor. İlk kez gelenler ve tekrar eden ziyaretçiler segmentleri yaratabilirsiniz.

5) Dijital Pazarlama Yöntemine Göre

E-ticaret siteleri kendilerini tanıtmak ve satışa ulaşmak için, e-posta pazarlama, sosyal medya, arama motoru pazarlaması, SEO gibi pek çok pazarlama yöntemi kullanır. Her yöntemin kendine göre bir geri dönüş ve yarattığı özgün müşteri kitlesi oluşabilir. Dijital pazarlama yönteminin yarattığı dönüşüme göre segmentler oluşturabilirsiniz.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.