E-ticaret Sitelerinin Kişiselleştirilmesi Sürecinde Geçirilen 4 Süreç

Kişiselleştirme, e-ticaret sitelerine gelen ziyaretçilerin davranışlarını anlamlandırarak, site içerisinde davranışlarına uygun şekilde özgünleştirilmiş ürün önerisinde bulunmak olarak tanımlanabilir. E-ticaret sitelerinde kişiselleştirme yapmak ve yapılan kişiselleştirmeye özel ürünler sunmak önemli bir teknolojik süreçtir. Bu süreçleri kısaca açıklayalım.

1) Kullanıcı Bilgileri Edinme Süreci

E-ticaret sitelerinde kullanılan kişiselleştirme yapıları, gelen ziyaretçiye en fazla ilgisini çekebilecek ürünlerin bulunup, gösterilmesini amaçlar. Bunun yapılabilmesi için ziyaretçilerin geçmiş davranışlarının anlamlandırılması gerekir. Genellikle kullanıcıdan habersiz olarak yapılan, geçmiş davranışları anlamlandırma süreci teknolojik olarak e-ticaret sitesi içinde kolay değildir. Bu süreci kolaylaştırmak için cookie teknolojisinden yararlanılır.

2) Yapılandırma Süreci

Cookie teknolojisi yardımıyla toplanan veriler sayesinde ziyaretçiler anlamlı hale getirilir. Bu süreçte davranışların öngörülebilmesi için, davranış sonucu oluşan veriler değerlendirilir. Ziyaretçinin yaptığı davranışlara göre oluşan verilerin hangi alanlarda toplandığı gözlemlenir.

Örneğin sistematik olarak teknoloji ürünleri ile ilgilenen bir kullanıcının teknoloji ürünlerinden hoşlandığı fikri oluşabilir. Tabii burada ziyaret adedi, ziyaret niteliği gibi pek çok faktör de beraber hesaplanır.

3) Anlamlandırma ve Test

Sürecin bu aşamasında, tahmin edilerek oluşturulan yapı ile ikinci aşamada bahsettiğimiz yapılandırma sürecinin değerlendirilmesi ve test edilmesidir. Bu sayede gerçekleştirilen yapılandırmanın ne kadar doğru sonuç oluşturduğu test edilir.

4) Sunum

İlk üç süreçte yapılan çalışmaların meyvesini verdiği sunum sürecinde, ziyaretçiye artık net olarak kişiselleştirilmiş ürün tavsiyesinde bulunulur. Ziyaretçilerin çoğalması ve anlamlı veriler üretmesi sayesinde çok daha seri ve gerçeğe yakın sunum gerçekleştirilir.

Bu süreçler genellikle bir defa üzerinden geçildikten sonra bir daha ihmal edilir. Dijital pazarlamada verimliliği arttırmanın sonu olmadığı gibi tamamen doğru kişiselleştirilmiş ürün önerisi sunmanın da sonu yoktur. Bu yüzden, bahsettiğimiz süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ziyaretçi davranışlarının analiz edilmesi gerekir.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.